Amacımız

30th Mayıs 2014
  • Çocuksuz ailelerin içinde bulundukları durumun getirdiği; özellikle sosyal baskıdan kaynaklanan sıkıntıları bertaraf etmek, mevcut potansiyellerini çocuklar ve kendi yararlarına hizmete dönüştürmeleri için bilinç oluşturmak.
  • Çocukların; bilgi, beceri, duygu, davranışlar bakımından, kendilerine özgü bir insan olarak kabul edilip; bireysel farklılıklarına değer vererek; beceri ve yetileri ölçüsünde değerlendirilmelerini ve yaratıcılıklarına olanak tanınmasını sağlamak.
  • Çocukların değerli ve özel olduklarını ifade etmenin ve çocuklara hissettirmenin önemini topluma yaymak.
  • Bireysel sorumluluğa sahip, kendisi ve toplumu ile barışık, bilimsel yeniliklere açık, katılımcı çocuklar yetişmesi için bilinç oluşturmak.
  • Çocukların kendilerini her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak; düşünme, doğru karar verme yetkinliğine ulaşmaları için destekte bulunmak.