ÇOCUKSUZ AİLELERLE YÜZYÜZE PROJESİ

20th Eylül 2018

Çocuksuz ailelere yönelik hizmet üretmek için kurulan Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği (ÖZLENDER), bu ailelerin mevcut sorunlarının/durumlarının analizini yapmak, temel problemlerinden olan toplumsal baskı ile mücadele etmeleri için rehberlik etmek, konuyu psikolojik, sosyolojik, dini, felsefi ve yasal yönleriyle ele alan bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla bu projeyi hazırlamıştır.

31 Aralık 2015 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre ülkemizde 3.095.982 ailenin, -6 milyondan fazla insanın- çocuğu bulunmamaktadır. Bu ailelerin bir kısmı çocuk sahibi olmamayı kendi iradeleri ile tercih etseler de, bu rakamın içindeki ailelerin çok büyük bir kısmı tıbbi sorunlar veya başka sebeplerle anne-baba olamamaktadır.

Anne-baba olamayan kadın ve erkek kendini eksik hissettiğinde veya toplum tarafından eksik hissettirildiğinde, tüm yaşamını etkileyen birçok psiko-sosyal sorunla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Çocuksuz aileler, içinde bulundukları sorunları çözemedikleri için toplum yararına kullanabilecekleri potansiyeli harekete geçirememektedir. Onların kronikleşen sorunlarının çözümüne verilecek emek sonucunda birçok alanda başarılı, üretken ve toplumsal değer üretebilen bireyler oldukları görülecektir. Yaşadıkları travmatik durumu aştıklarında, iş ve aile hayatlarında daha başarılı, toplumsal konularda daha duyarlı ve etkin olabildikleri fark edilecektir. Proje, bu alandaki sorunların çözümüne katkı sağlayarak toplumsal gelişmeyi pozitif etkilemeyi hedeflemektedir. Bireyin üretkenliğinin desteklenmesi ile toplumun üretkenliği artırılması sağlanacaktır.

Proje kapsamında, grup çalışması, anket, sosyal etkinlik yapacağız. Çevrenizde çocuksuz\çocuğu olmayan aileler bu anketi doldurmasını olmanızı bekliyoruz.